Menu

Svi proizvodi ponuđeni na stranicama “SV-SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge” pokriveni su jamstvom proizvođača. Jamstvene uvjete na proizvode je odredio proizvođač i kao takve ih “SV-SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge” prenosi korisnicima.

Svi proizvodi su prije predaje dostavnoj službi detaljno pregledani i isporučeni u ispravnom stanju. Ukoliko prilikom preuzimanja korisnik primijeti oštećenja nastala u transportu, dužan je odmah kontaktirati djelatnike “SV- SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge”. te prijaviti oštećenje telefonski ili e-mailom. U tom slučaju, “SV- SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge” će, o svom trošku,  korisniku isporučiti novi proizvod.

U ostalim slučajevima, reklamacije na naručenu robu rješavaju se u okviru jamstvenog roka i pod uvjetima jamstva za taj proizvod, gdje korisnik kontaktira “SV- SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge” na način koji je najprikladniji (putem telefona, e-maila, osobno).

Dobavljači proizvoda koji se nude na stranicama RI-BIKE.hr osiguravaju servis sukladno zakonskim propisima RH.

  TOP